Achnaton BV

Postbus    6174

3130 DD Vlaardingen

Achnaton BV            kvk  24073257 Vlaardingen                      Postbank 5081691

Honoré de Balzac (Tours 1799-Parijs 1850)

 

Balzac een van de grootste Franse schrijvers van de negentiende eeuw. Ook een van de meest productieve:

In zijn periode voltooide hij  85 romans, onder de overkoepelende titel La comédie humaine.

In deze totaal-presentatie van de maatschappij gaf Balzac zowel een lengtedoorsnede van de geschiedenis vanaf de Franse Restauratie (1830-1850) als een dwarsdoorsnede van de verschillende sociale lagen in de samenleving.

Algemene Verkoop en leverings voorwaarden van Achnaton BV.

 

Artikel- Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Achnaton BV geleverde artikelen c.q. diensten.

 

Artikel -2- Eigendomsrecht.

De eigendom van de geleverde producten  gaan pas over, indien u hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan  Achnaton BV  verschuldigd bent heeft voldaan .Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment vna de aflevering op u over.

 

Artikel -3- Betalingen.en Prijzen

Achnaton BV gebruikt voor de Internet betaling een 100% veilige procedure.

Het iDEAL systeem is speciaal ontwikkelt voor veilig betalen via Internet.

 

Betalings mogelijkheden

Internet bankieren via uw eigen bank met ideal

Vooruit betalen via bankoverschrijving Postbank.

Contant en Pinnen bij het afhaal adres in Vlaardingen

 

Rembours: Regels en voorwaarden voor rembourszendingen gaan via het TPG Post protocol. Betalingen worden alleen geaccepteerd in Euro’s

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief btw

en exclusief handeling, verzend en verzekering’s kosten, eventuele belastingen of andere heffingen ,tenzij vermeld of schriftelijk overeengekomen

 

 

Artikel -4- Herroepingrecht.

Onze producten  zijn  veelal maatwerk  en vanwege hun uniekheid, de  producten  worden

speciaal in het buitenland gemaakt en besteld, gelden er afwijkende regels. Nadat de betaling

van het  bestelde artikel is ontvangen, wordt er na drie dagen overgegaan tot het bestellen van het product. Binnen deze drie dagen heeft u het recht om de koop te ontbinden, na deze drie dagen wordt de koop als bindend beschouwd.

 

Retourneren is mogelijk binnen drie dagen na aflevering onder de hierna genoemde voorwaarden:.

   4a-  het artikel is niet beschadigd of gedragen of gebruikt.

   4b- het wordt in de originele onbeschadigde verpakking terug gebracht c.q. verstuurt.

   4c- het is voorzien van de originele aankoop bon.

In elke andere staat , behoud Achnaton BV zich het recht voor het artikel te weigeren.

Binnen de retour termijn blijft de koper volledig aansprakelijk voor het artikel.

Bij retournering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

de transport, en de handelings kosten van het artikel.

Afhankelijk van het artikel kan dit tot een maximum van 60% van de aankoop som bedragen.

 

Artikel-5- Aflevering van de artikelen.

Aflevering van de bestelde artikelen gaat via de voorwaarden en tarieven  zoals die gesteld zijn bij  TPGPOST.

Verzendkosten en verzekering kosten zijn voor de koper.

Bij een aankoopbedrag boven de honderd vijftig Euro worden er geen verzendkosten berekend.

Verzenden onder rembours is mogelijk( zie art 3 en art 5 “verzendkosten”).

Afhalen bij een van de showrooms en of winkels is mogelijk (zie website).

Leveringstermijnen  voor reparaties, garantie en nabestellingen en/of levering van nieuwe goederen zijn als vrijblijvend te beschouwen enige garantie op de levering of retour termijn  kan niet op worden gegeven.

 

 

Artikel -6-Garantie

Op alle mechanische delen van de artikelen rust een garantie van een halfjaar na aankoopdatum .

Is er sprake van schade, ontstaan uit nalatigheid, slordigheid, of vernieling door eigen schuld;

dan ligt de beoordeling hiervan bij Achnaton BV en haar Leveranciers.

Op verlies van edelstenen uit sieraden rust een garantie van een halfjaar na aankoopdatum.

Indien  reparatie niet meer mogelijk is (binnen de garantie periode) en vervanging noodzakelijk is en het artikel niet meer  voorradig is behoudt Achnaton BV zich het recht voor de aanschaf prijs te retourneren in de vorm van een tegoed bon of een vervangend artikel naar keuze van gelijke waarde.

De producten worden gecontroleerd op oneffenheden en gebreken voor deze afgeleverd worden,echter de koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de het product in goede staat is en beantwoord aan de overeenkomst, indien dit niet het geval is dient u direct contact op te nemen met Achnaton BV, in ieder geval binnen twee dagen na aflevering.

let op, Achnaton BV is niet aansprakelijk voor de schade tijdens transport, deze kan alleen verhaald worden bij de vervoerder.

 

Artikel -7-Aansprakelijkheid.

Schade of kosten voortvloeiend uit misverstanden, verkeerd begrepen, of gegeven opdrachten komen ter lasten van opdrachtgever c.q. koper.

De koper geeft door middel van de aankoop, aan Achnaton  BV te kennen akkoord te gaan met

de verkoopvoorwaarden en haar consequenties hieromtrent te aanvaarden...

De koper doet afstand  van vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan door enige onrechtmatige handelingen of nalatigheid of onvoorzichtigheid of op welke wijze dan ook verband houdende met de bewaring of verzending van de aangekochte artikelen /producten door enige wel of niet bij Achnaton BV in dienst zijnde persoon.

De koper vrijwaart Achnaton BV tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade ontstaan door enige onrechtmatige handeling of nalatigheid of onvoorzichtigheid op welke wijze dan ook die verband houden met het bewaren of verzenden van de aangekochte artikelen door enige persoon wel of niet  bij Achnaton BV in dienst zijnde persoon..

 

Artikel-8- Overmacht.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft,Achnaton BV  ingeval van overmacht het recht om,naar eigen keuze,de uitvoering van uw bestelling  op te schorten dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Achnaton BV

gehouden is  tot enige schade vergoeding,tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Achnaton BV kan worden toegerekend,omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch

krachtens de wet,rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

 

Artikel -9-Slotbepaling

De voorwaarden en alle overeenkomsten worden beheerst door het Frans en Nederlands recht .

Alle geschillen tussen de koper en de verkopende partij zullen ter keuze van Achnaton BV worden beslecht door de rechter die bevoegd  is op grondwettelijke competenties regels dan wel door een rechter die bevoegd is in het arrondissement van de plaats van de feitelijke vestiging van Achnaton BV

 

 

 

Ondervoorbehoud van                                                                                   Achnaton BV 2006.

    Informatie, verzending, betaalwijze

 

Informatie: over de te kopen exemplaren is te verkrijgen via telefoon en/of eventuele bezichtiging in de showroom of de museumwinkel te Vlaardingen.

Materiaal:

De replica’s worden in Frankrijk gemaakt bij het Rëunion des Musee Nationaux, onderdeel van het Louvre te Parijs. Het materiaal waarmee gewerkt word bestaat uit hoogwaardige kunstharsen met metaal en marmer poeders. Dit geheel krijgt een met de hand aangebrachte aantal (6 a 7) patina lagen. Als kwaliteits -museum replica moeten de replica en het origineel elkaar zo dicht mogelijk benaderen. Dit is gepatenteerd en op de artefacten terug te vinden als een keurmerk stempel.           

Verzending:

Bestellingen boven de 150 Euro worden gratis verzonden.

Betalingen:

Betalingen worden vooruit gedaan en zullen na drie werkdagen als verkoop bindend worden beschouwd. Vanwege de kostbare artefacten komt een overeenkomst slechts tot stand na acceptatie van uw besteling door Achnaton BV. Achnaton BV is gerechtigd bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden aan leveringen te verbinden. ( bv in geval zeer grote beelden en de logistieke afhandeling )

Rembours: rembours zendingen boven de 150,00 zijn vrij van verzendkosten.

Vanwege de kostbare artefacten uit de diverse internationale musea, kunnen we vrijwel elke levering binnen drie weken afronden. Speciale aankopen in grote en/of hoeveelheid hebben extra bewerkingen nodig en zullen een langere afrondings tijd nodig hebben.

Afbeeldingen:

Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar, er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.