Auguste Rodin was een groot beeldhouwer en een liefhebber van vrouwen. Zijn (post)-impressionistische werk veroorzaakte een schok van vernieuwing voor de mensen van zijn tijd.

 

Tekstvak: Begenadigd kunstenaar, schilder en sculptuur maker, van het leven van de dans. De invloed van de Japanse stijlen zoals  het asymmetrie, en verhoogd kijk punt of samengeperste ruimte kon hij perfect toepassen. Hij gebruikte ook technieken zoals litho's en pastels. Ook gouache, tempera en de natte krijt methode.
Tekstvak: Degas Edgar: 1834 - 1917

 

Zijn korte leven ook als artiest heeft een duidelijke expressieve trend gezet in vlakverdeling en expressionisme met een inmenging van de Afrikaanse kunst in de jaren 1910..

 

Tekstvak: Louis Pompon, Saulieu (Fr)..De ontmoeting met Pierre Louis Rouilard gaf hem de liefde voor dieren en als Chef d’atelier van Rodin in contact met de groepering de Baude Schnegg. Er zijn 21 beelden in de collectie. Niet allen zijn vermeld.

Leerlinge,model en maîtresse van Auguste Rodin. De prachtige handen en voeten uit het Atelier van Rodin werden door haar vervaardigd. Helaas is ze door haar obsessieve liefde voor Rodin ook hieraan ten ondergegaan.

Artiesten van de beelden in ons assortiment

Artiesten

Artiesten

Achnaton BV            kvk  24073257 Vlaardingen                      Postbank 5081691